Lustrum Rally

LOHC Rally inschrijving

“Ghostriders Auto Rally” ter ere van het LOHC 20-ste Lustrum

 

De route is uitgezet en het traject al enkele keren nagereden. De LOHC Lustrum Rally kan van start en dat gaat gebeuren op zaterdag 26 mei as. onder de naam LOHC Ghostriders Rally!
Het doel is om met 100 deelnemers (ja dat zijn 50 equipes) een onvergetelijke rally te rijden in het Groene Hart van Nederland. De start vindt plaats op het fraaie Kasteel Oud Poelgeest, een locatie waarde de vele Classics en Youngtimers goed uit de verf zullen komen.
U wordt daar om uiterlijk 08.45 uur verwacht zodat u onder het genot van een kopje koffie nog even rustig het routeboek kunt doornemen. Alleen de basis kaartsystemen worden gebruikt om de rally ook toegankelijk te houden voor mensen zonder ervaring. In de weken vóór 26 mei zal er een informatieavond worden georganiseerd om deelnemers van verdere informatie te voorzien en de kaartsystemen toe te lichten. Natuurlijk is er een lunch opgenomen in de route en vindt er een feestelijke prijsuitreiking cq. borrel plaats op de club na de finish!
U kunt inschrijven met elke auto, maar het is natuurlijk nog leuker wanneer u meedoet met een auto die vóór 1998 op kenteken is gezet! De inschrijving is alleen dan bevestigd als het inschrijfgeld à € 45,= per equipe is ontvangen. Het rekeningnummer is op het inschrijfformulier te vinden.
Mocht u een extra passagier willen meenemen dan dient u € 22,50 extra te betalen.
Bijgaand document is het inschrijfformulier dat u kunt downloaden en ingevuld retourneren aan rally@lohc.nl
Tot slot: voor deelnemen aan Ghostriders rally is het ondertekenen van een vrijwaringsverklaring verplicht. Deze verklaring zal vóór de start aan deelnemers worden uitgereikt en dient door beide deelnemers, bestuurder en navigator, te worden ondertekend.
De Ghostriders Rally-commissie:
Pietia Laarhoven, Andrew Brom, Raoul Niesten en Martin ten Brink